Tarragona Empresarial al Twitter 16/07/2019 subscripció gratuïtaSubscripció contactar

    

Inici » Actualitat


El CAT demana un ajust de la concessió a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
T.E.
06/02/2019

La Presidenta del Consorci d’Aigües de Tarragona, Meritxell Roigé, acompanyada del director-gerent, Josep Xavier Pujol, han donat a conèixer les dades més rellevants de les accions executades durant 2018 i han presentat els eixos principals per aquest any 2019.

El Consorci d’Aigües ha demanat un ajust de la concessió vigent, passant de 100,27 Hm³/any actuals a la proposta de 94,71 Hm³/any. La proposta neix arrel de la reducció de dotacions, majoritàriament de la indústria i altres d’ajuntaments, al fer servir actualment uns volums equivalents en aigua reutilitzada, provinents de les estacions depuradores de Vilaseca-Salou i de Tarragona.

En el curs de 2018, el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha començat a executar les principals línies del Pla Estratègic 2018-2021 orientat a la millora de la qualitat i de les garanties del subministrament, així com també en el reforç de la seguretat, millores ambientals i la millora de la comunicació tan a nivell intern com extern.

En relació als consums, les dades dels ajuntaments i les indústries enguany han mostrat un lleuger descens. Cal prendre en consideració que el consum per la indústria d’aigua reutilitzada ha estat de 4,72 Hm³, a més dels 26,22 Hm³ subministrats pel CAT, el que suposa un 15% de consum industrial en aigua reutilitzada.

Amb la nova Directiva Marc de l’Aigua, els requisits de qualitat de l’aigua seran cada vegada més estrictes, especialment a la xarxa, la qual cosa suposa que s’ha de conèixer de la millor manera possible com es comporta l’aigua a la xarxa.

Amb aquest objectiu, el CAT ha dissenyat un desplegament de 17 sensors multiparamètrics a implantar a la xarxa de distribució del CAT, en el període 2017-2020, per cobrir la totalitat de l’aigua distribuïda, complementat amb els 5 ja desplegats en col·laboració amb EMATSA als dipòsits d’arribada del CAT a les instal·lacions que gestiona aquesta companyia. Aquests sensors mesuren conductivitat, terbolesa, índex UV 254nm, color, TOC i temperatura. El pressupost total del desplegament de sensors ascendeix a més de 250.000 €.

Finalització del projecte Life +

D’altra banda, s’ha posat punt i final al projecte Life+ ADMICLIM (adaptació i mitigació del canvi climàtic al Delta de l’Ebre), que va començar l’any 2014 i que ha consittit, en la part que ha col·laborat el CAT, en l’anàlisi del transport de llims generats a l’ETAP de l’Ampolla i la seva dispersió a través dels canals de reg principals de les comunitats de regants per arribar a les parcel·les i incrementar així l’acreció i evitar la subsidència del Delta. Tot i la finalització de projecte a nivell europeu, actualment el CAT ja té enllestit el projecte constructiu per fer possible la gestió alternativa des llims de l’ETAP, aproximadament unes 1200-1400 Tn/any.

Recordem que el CAT ha format part del projecte com a soci, aportant l’excedent de fangs que genera el Consorci al llarg del procés de potabilització per al seu retorn al medi. D’aquesta manera el CAT contribueix a mitigar, amb un part molt petita però validant un possible model, els efectes del canvi climàtic i l’afecció al delta per la subsidència que pateix.

El projecte ha estat liderat per l’IRTA, juntament amb altres socis com el ICGC, Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Universitat de Còrdova i la Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola de l’Ebre.


Línies d’actuació a 2019

Aquest 2019 el Consorci commemora els 30 anys de l’inici del subministrament d’aigua arreu de la demarcació de Tarragona. Aprofitant aquesta efemèride el CAT ha encarregat un estudi a la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili per conèixer l’impacte econòmic del CAT a les comarques de la demarcació des de l’inici de l’explotació l’any 1989.

L’estudi: “Incidència econòmica del Consorci d’Aigües de Tarragona al territori: una anàlisi multidimensional a partir d’indicadors”,vol dimensionar l’impacte econòmic del CAT basant-se en el territori, amb un especial èmfasi en l’economia i els principals sectors productius directament afectats per la demanda d’aigua dels consorciats. Els resultats de l’estudi es donaran a conèixer durant el tercer trimestre d’aquest 2019.

D’altra banda, les accions més notòries s’emmarquen en la continuïtat de l’aplicació del Pla Estratègic 2018-2021. La inversió global serà de 9,3 milions d’euros en un termini de dos anys. Entre les obres previstes destinades a augmentar la garantia en el subministrament cal destacar la construcció d’un dipòsit regulador a la zona del Coto del Rei (El Vendrell).

Aquesta inversió també anirà destinada a actuacions de seguretat com són el soterrament dels autoportants i els sistemes de detecció amb videovigilància i alarma a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable.

Encara en l’àmbit de la seguretat, aquest 2019 s’ha iniciat ja la redacció d’un Pla d’emergència del CAT. Mentre que l’any 2018 es va iniciar la tramitació de la revisió dels plans especials urbanístics de protecció d’infraestructura del CAT que es preveu estiguin definitivament aprovats al llarg del segon semestre del 2019 .
Logo Empresa al dia Edita: Comunicación Externa S.L. - info@empresaaldia.org
Fotografia: Xavi Jurio - Arxiu ED
Aviso Legal  Política de Privacidad  Política de Cookies