Tarragona Empresarial al Twitter 21/04/2019 subscripció gratuïtaSubscripció contactar

    

Inici » Actualitat


Activa Mútua sensibilitza contra la violència de gènere
T.E.
06/06/2018

Activa Mútua, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 3, actuarà en contra de la violència de gènere i de tota classe de discriminació a causa de l'escalada d'aquests incidents.

L'entitat és conscient de la necessària implicació de tots els agents socials en la prevenció d'aquesta xacra i la importància de contribuir a la sensibilització i inserció laboral de les víctimes.

Per a això, ha subscrit un conveni de col·laboració amb l'anterior Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat amb el qual desenvolupar les actuacions de sensibilització contemplades en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Per tant, la mútua col·laborarà en la difusió de campanyes de sensibilització i prevenció de la violència de gènere, tant a nivell intern com a extern. A l'una que promourà l'adhesió de les seves empreses protegides en aquesta iniciativa.

Del Reial decret 485/2017 es deriven accions com el foment de la igualtat de tracte i oportunitats; consolidar la presència de dones qualsevol que sigui l'àmbit social o el compromís dels agents socials amb polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) que fomentin els aspectes anteriors.

Activa Mútua està adherida a la iniciativa “Empreses per una societat lliure de violència de gènere” promoguda pel citat Ministeri i participa en el projecte d“Habitatges per a dones supervivents a la violència de gènere” de la Fundació Ser-Gi, a la ciutat de Girona.
Logo Empresa al dia Edita: Comunicación Externa S.L. - info@empresaaldia.org
Fotografia: Xavi Jurio - Arxiu ED
Aviso Legal  Política de Privacidad  Política de Cookies