Tarragona Empresarial al Twitter 20/04/2019 subscripció gratuïtaSubscripció contactar

    

Inici » Actualitat


El 50 per cent de les exportacions de Tarragona depenen del sector químic
T.E.
28/03/2018

La Cambra de Tarragona ha elaborat l’informe “Dades Estadístiques de Comerç Exterior” (que trobaràs al final d'aquest text) on es presenta el balanç d’internacionalització a les Comarques de Tarragona durant el 2017. Destaca, especialment, el rècord històric de les xifres de vendes i compres exteriors realitzades per les empreses. Així com l'augment del nombre d'empreses internacionalitzades.

A grans trets, aquesta seria la valoració i evolució del comerç exterior a Tarragona durant 2017, en deu punts:

1. El comerç exterior és el protagonista econòmic del 2017 a les Comarques de Tarragona, registrant un rècord històric en exportacions amb un valor de 8.679,6 milions d’euros, un 19,4 per cent més que l’any anterior, com també en importacions amb un valor de 12.614,1 milions d’euros, amb un increment del 21,9 per cent. Per tant, el dèficit comercial és de menys 3.934 milions d’euros, incrementant-se el 37,3 per cent. Com ha resultat, la taxa de cobertura (exportacions sobre importacions) amb un 68,8 per cent, ha perdut 2,9 punts percentuals. Les causes d’aquesta pujada es deuen especialment a l’estructura productiva exportadora de Tarragona, influenciada per la revaluació de l’euro davant el dòlar, provocant que els preus de venda dels combustibles davallin.

2. El nombre d’empreses exportadores de Tarragona s’ha incrementat en un sis per cent respecte al 2016 (172 noves empreses, que han operat a l’exterior, d’un total de 3.113), on el valor mitjà de mercaderia exportada per empresa és de 2,79 milions d’euros. Les empreses importadores també han augmentat un tres per cent (102 noves companyies, que sumen ja 3.493), amb un valor mitjà de mercaderia importada per companyia de 3,61 milions d’euros.

3. L’apreciació de l’euro respecte al dòlar és una de les causes principals de l’increment de les exportacions a Tarragona, juntament amb el manteniment de la concentració de la majoria de les vendes al mercat europeu. L’origen de l’apreciació de l’euro cal buscar-la en les polítiques implantades per Trump i en l’augment del preu del barril Brent. Els resultats d’aquests factors es reflecteixen en l’augment de les exportacions tarragonines, on al 2017 les exportacions als Estats Units van assolir els 586,6 milions d’euros, un 96,2 per cent més respecte al 2016. En canvi, les importacions van arribar als 420,5 milions d’euros, un 3,9 per cent menys que al 2016.

4. Tarragona guanya pes percentual en el comerç exterior de Catalunya i d’Espanya. Durant 2017 les vendes exteriors de Tarragona suposen el 3,1 per cent del conjunt de l’Estat (10,7 per cent més que al 2016), i les importacions presenten un pes relatiu del 4,2 per cent (un 13,5 per cent superior). Així mateix, el pes relatiu de les exportacions de Tarragona respecte a Catalunya és del 12,3 per cent (un 9,8 per cent superior al 2016), mentre que les importacions suposen el 15 per cent, (un increment del 15,4 per cent).

5. El 50,4 per cent de les exportacions de Tarragona depenen del sector químic, augmentant el 9,1 per cent. Els combustibles i olis minerals (21,9 per cent), les matèries plàstiques (18,9 per cent) i altres productes químics (4,2 per cent) són els tres productes energètics més venuts. Ara bé, les importacions del sector químic signifiquen el 53 per cent, on els combustibles i olis minerals (36,9 per cent), productes químics orgànics (6,8 per cent) i matèries plàstiques (4,2 per cent) són els tres productes energètics que més s’introdueixen.

6. El 49,6 per cent de les exportacions són els productes no energètics (d’indústries amb base local), de les quals destaquen aparells i materials elèctrics (8,5 per cent), jocs, joguines i articles esportius (6,1 per cent) i màquines i aparells mecànics (4,4 per cent). Les compres del sector no energètic signifiquen el 47 per cent, on cal destacar aparells i materials elèctrics (8,5 per cent), vehicles (7,4 per cent) i màquines i aparells mecànics (4,3 per cent).

7. El 78,8 per cent de les exportacions es realitzen dins del continent europeu. Els països on més exporta Tarragona continuen sent els de la zona euro amb França al capdavant (17,2 per cent), seguit d’Itàlia (11 per cent) i d’Alemanya (10,2 per cent). Cal destacar l’increment de vendes als Estats Units (6,8 per cent) i el descens al Regne Unit (6,2 per cent) i Bèlgica (3,4 per cent). En definitiva, les vendes exteriors de Tarragona han disminuït un 10,9 per cent a la Unió Europea, a diferència de l’augment del nou per cent a Amèrica i el 8,3 per cent destinades a Àfrica.

8. Només el 49,2 per cent de les importacions provenen del continent Europeu, observant-se una reducció del 10,2 per cent respecte al 2016. La causa principal d’aquest descens és el Brexit. Alemanya segueix sent el principal país importador (11,2 per cent), introduint principalment productes químics orgànics, seguit de Kazajastàn (7,6 per cent) que ho fa amb petroli cru, i Marroc (7,1 per cent) amb aparells i material elèctric. Cal destacar el descens d’importacions procedents de França (6,7 per cent), Argèlia (4,2 per cent) i els Estats Units (3,3 per cent). La reducció de les compres al continent europeu es contrasta amb el increment de les importacions procedents d’Àsia (19 per ceny) i d’Àfrica (10,6 per cent).

9. L’evolució del preu del petroli ha pujat a partir del segon semestre de 2017, fet que és veu reflectit en el augment de les importacions de combustibles i olis minerals (1.698,1 milions d’euros més, amb un increment del 63,2 per cent respecte 2016).
També, les exportacions, especialment les del sector energètic, han experimentat un increment com a efecte del preu del cru i de la devaluació del dòlar.

10. Una de les partides de les vendes exteriors de Tarragona més diferenciada el 2017 és el gran increment de les exportacions de jocs, joguines i articles esportius amb una contribució de 530,1 milions d’euros (185,3 per cent més que el 2016). Aquest creixement de les exportacions en aquest sector suposa indicis de canvi en l’estructura productiva de les comarques de Tarragona. El resultat d’aquest increment es produeix a partir de la detecció de 46 empreses, que es dediquen a importar els materials bàsics per l’acoblament de videoconsoles, i després exportar-les.

Aquest informe (http://cambratgn.com/pdf/ESTADISTIQUES2017.pdf) elaborat per la Cambra de Tarragona té el suport de Asfaltos Españoles, Arola, CaixaBank, Port de Tarragona i Air France KLM.
Logo Empresa al dia Edita: Comunicación Externa S.L. - info@empresaaldia.org
Fotografia: Xavi Jurio - Arxiu ED
Aviso Legal  Política de Privacidad  Política de Cookies