Tarragona Empresarial al Twitter 26/04/2019 subscripció gratuïtaSubscripció contactar

    

Inici » Actualitat


Reus Open Data, nou portal de dades obertes
T.E.
26/09/2017

L’Ajuntament de Reus posa en marxa Reus Open Data, el nou portal de dades obertes que s’estrena amb la publicació de 12 conjunts de dades o datasets, en formats oberts i reutilitzables. Aquest és el primer portal dissenyat seguint el protocol de la City Protocol Society, un estàndard internacional que propicia que les dades s’organitzin en un estàndard que tothom pugui conèi xer i compartir.

L’objectiu del Reus Open Data és fomentar l’ús i la reutilització de la informació que té l’administració, donar màxima transparència a la gestió dels serveis públics i assolir un grau superior de maduresa de la transparència i el bon govern. Al mateix temps, es pretèn que la informació generada pel sector públic municipal, a través de la seva reutilització, sigui útil a persones i empreses en els seus àmbits d’actuació i contribueixi al creixement i la creació de llocs de treball.

Els conjunts de dades
En una primera fase, el portal ofereix dotze conjunts de dades. El contracte d’adjudicació preveu que aquesta xifra arribi als 25 datasets i 5 mapes interactius en un termini de 3 anys. Ara, els datasets que els usuaris hi trobaran són:

· Nomenclàtor oficial de carrers (vies públiques i espais públics de Reus) el nom oficial dels carrers, avingudes, places i espais públics de Reus, per barris i codi postal.
· Directori d’entitats: directori de les associacions inscrites al Registre d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Reus.
· Contractes administratius de l’Ajuntament de Reus: Dades dels expedients dels contractes administratius (imports superiors als 18.000 euros sense IVA en el cas de la contractació de subministraments i serveis i 50.000 euros sense IVA en el cas d’obres) signats per l’Ajuntament de Reus. Estan disponibles els contractes adjudicats durant l’any en curs i fins a la data actual.
· Contractes menors de l’Ajuntament de Reus i entitats dependents: llistat de tots els contractes per valor inferior a 18.000 euros (sense IVA), en el cas de contractació de subministraments i serveis, i 50.000 euros (sense IVA), en el cas d’obres. El llistat inclou tant els contractes que han subscrit l’Ajuntament de Reus i les seves entitats dependents.
· Eleccions al Parlament de Catalunya. Resultats a Reus: resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya, el cens electoral i els vots a les candidatures, per meses electorals.
· Eleccions a l’Ajuntament de Reus: resultat de les Eleccions Municipals, el cens electoral i els vots a les candidatures, per meses electorals.
· Resultats electorals a Reus: resultat de tots els processos electorals a Reus, des de 1986 fins al 2016, el cens electoral i els vots a les candidatures, per meses electorals.
· Cens d’activitats econòmiques: llicències concedides per a l’obertura de negocis i activitats econòmiques.
· Població per barri, edat, sexe i nacionalitat: informació del padró municipal d’habitants de Reus. La població per barris, per edat, sexe i nacionalitat.
· Agenda d’activitats: Informació dels actes públics (culturals, festius, esportius, xerrades, tallers, etc.) organitzats per l’Ajuntament de Reus a la ciutat.
· Pressupost d’ingressos: dades dels ingressos del pressupost al màxim nivell de partida, per classificació econòmica
· Pressupost de despeses: dades de les despeses del pressupost al màxim nivell de partida, per programes i per classificació econòmica
Logo Empresa al dia Edita: Comunicación Externa S.L. - info@empresaaldia.org
Fotografia: Xavi Jurio - Arxiu ED
Aviso Legal  Política de Privacidad  Política de Cookies