Tarragona Empresarial al Twitter 26/04/2019 subscripció gratuïtaSubscripció contactar

    

Inici » Cinc Preguntes


Joan Carles Solé, Regidor d'Empresa i Ocupació de Valls
'Hem de potenciar la marca “Camp de Tarragona”'

ED
17/01/2016

1.-Quina valoració fa de l'any 2015 pel que fa l'ocupació i la inversió d'empreses a Valls?
L'atur és un tema que ens preocupa i la creació d'ocupació és l'acció de govern que hem situat al capdamunt de la nostra llista de prioritats. Des de l'Ajuntament de Valls i, més concretament des de Vallsgenera, treballem per millorar al màxim possible la situació de les persones en atur, atorgant a cadascuna d'elles una atenció i un treball personal per millorar i augmentar les seves oportunitats d'inserció laboral. D'aquesta manera, es pretén reforçar una acció més qualitativa perquè cada recurs esmerçat permeti obtenir un resultat positiu: una correcta orientació formativa i professional per aconseguir una entrada i permanència en el mercat de treball.

En el 2015, Valls ha reduït els seus aturats en 228 persones, parlem del període compres entre gener i desembre d’aquest any, el que representa una variació interanual reduïda del -10,74% d’aturats. És una contribució modesta en termes de xifres generals, però ens evidencia que la línia de treball implantada és la correcta i la línia a seguir. Valls és la ciutat del Sud de Catalunya on més ha baixat l’atur i això fa evident el nostre dinamisme econòmic. La reducció de l'atur, en gran part, ha estat possible gràcies a l’arribada de noves empreses i pel volum d’inversió que s’ha produït l’últim any, molt superior a altres èpoques.

L’arribada d’empreses com Griffith Laboratoris SA, Markon SA, Fluvitex SA etc. o noves inversions de empreses ja consolidades com Norel SA o Kelloggs España SA, ens permet dir que Valls ha tingut un bon comportament tant en la creació de noves empreses com en el volum d’inversions. Aquest és un dels nostres objectius com ciutat i posarem tot el nostre esforç per assolir més empreses i més inversió.

2.-Les petites i mitjanes empreses han patit la crisi de manera especial. En quina situació es troben actualment?
Es innegable que la crisis ha estat molt dura i les nostres empreses s’han ressentit i han patit una reducció en la seva activitat econòmica. Tot i això, ha estat més moderada que en d'altres ciutats, en les que el seu sistema productiu no era com el nostre.

Valls compta amb una estructura econòmica diversificada, sòlida, que ens ha permès atreure inversions i captar noves empreses. La capital de l’Alt Camp, és una potencia industrial molt important, tant en el Camp de Tarragona com a Catalunya. La producció del 70% d’empreses de Valls es destina a l’exportació, per tant les seves ventes han estat a països foranis i per aquest motiu són les que han sofert en menor mesura la crisis.

La recessió econòmica ha perjudicat molt el petit comerç o petites industries, que la seva producció anava directament vinculada al consum nacional o al consumidor final. Per aquest motiu, hem patit tancament d’empreses i reduccions importants de facturació, que ha implicat un increment d’atur entre els anys 2010 i 2013.

Actualment estem superant la crisis, ja que hi ha més moviments econòmics, més alegria en les empreses i s’estan creant nous llocs de treball, noves botigues, nous emprenedors , etc.

3.-Quins atractius ofereix Polígon de Valls a les empreses?
Valls compta amb una estructura econòmica diversificada i sòlida, que ens ha permès atreure inversions, captar noves empreses i crear nous llocs de treball. Això ha estat possible gràcies al Polígon Industrial, l’especialització dels treballadors i al dinamisme de la ciutat. Una ciutat que destaca pel seu potent teixit empresarial, que dóna un excel·lent suport pel desenvolupament amb èxit de qualsevol projecte.

Disposem d’un Polígon Industrial de 300 ha, amb més de 380 empreses i una gran diversificació de sectors. La seva situació també té una gran importància, ja que permet gaudir de la proximitat en qualsevol direcció, port marítim a 20 Km., una bona xarxa d’autopista, aeroport a 20 Km., a 100 Km. Barcelona i la seva àrea d’influència representa un factor molt important de servei.

Per tant, l’atractiu és màxim per la ubicació geogràfica, pels serveis, per la diversificació de sector d’activitat i pel dinamisme de les seves empreses. Unes empreses que gaudeixen d'un I+D molt potent i garanteixen èxit en qualsevol activitat o empresa.

4.-Quines accions té previstes per tal d'atraure i potenciar inversions a Valls? En quines línies està treballant l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament?
Estem treballant, i crec que ho hem aconseguit, en posar unes bases sòlides per afrontar amb garanties d'èxit els reptes de futur que tenim plantejats, especialment en l'àmbit de la recuperació econòmica i de la dinamització de l'activitat productiva. Aquesta recuperació econòmica no serà possible si no oferim els mitjans per fer atractiva la inversió i per atreure noves empreses i inversions.

Per aquest motiu, posem a disposició de les empreses un seguit de millores i d’incentius per ser més competitius i atractius en aquest camp. Alguna de les iniciatives que posem a la bast de tot el sector empresarial són:

• Millorar la competència i la competitivitat de les nostres empreses, ja que davant d'una economia cada cop més globalitzada és important millorar les infraestructures i comunicacions. Per això, implantarem de fibra òptica al polígon, creant d'aquesta manera millors condicions per a la creació d'ocupació a través del suport a les empreses.

• El suport a l'activitat productiva. És necessari posar en marxa una línia d'actuacions de suport a la creació de nous establiments comercials i industrials, atorgant fins a 10.000 euros de subvenció municipal a la renovació i millora d'instal·lacions empresarials o a la creació de nous establiments.

• “A Valls més feina” inclourem una línia de suport als joves emprenedors amb subvencions de 1.000 euros per a cada emprenedor jove que iniciï una nova activitat. Aquesta mesura anirà acompanyada de l'ampliació dels serveis de suport i assessorament tècnic per garantir la viabilitat de la nova activitat.

• Mantenim el cost “0” de les taxes de Llicència d’Activitats per totes les noves empreses que s’instal·lin a Valls o ampliacions de les existents.

• Formació especifica i adequada a les necessitats de les empreses, tant dels nous treballadors a contractar, com formació continua i de reciclatge als treballadors en actiu amb un cost “0” per l’empresa.

• Suport a l'emprenedor i apostar pel talent local, proporcionant suport, assessorament, formació i ajuda per iniciar nous projectes

Amb una visió de futur volem posar en marxa un Pla de desenvolupament econòmic local per la reactivació industrial, la recerca de noves inversions i la captació de noves empreses. Em definitiva, volem donar un impuls a Valls, apostant, protegint i ajudant a les nostres empreses i fent visible Valls al exterior.

5.-El fet de tenir a prop ciutats com Tarragona i Reus, com afecta empresarialment a Valls? Com pot competir Valls davant aquestes ciutats?
La proximitat de ciutats com Tarragona i Reus és positiu. Hem de potenciar la marca “Camp de Tarragona” com aglutinador de sectors empresarials, per ser més forts i poder oferir un plus a les empreses. Les empreses busquen espais en comú, transversals, per això, treballar com a “Camp de Tarragona” ens permet oferir més diversitat, més proximitat, competitivitat i potencialitat.

La complementarietat i diversitat que poden oferir ciutats com Tarragona, Reus, Vendrell, Cambrils o Montblanc en el camp industrial, potencia la nostra oferta. Ens complementem i ens obliga a sumar esforços per ser més competitius i atraure nous projecte empresarials.

Dins la demarcació del Camp de Tarragona, Valls i el seu polígon són una peça clau en el desenvolupament territorial. Sense el nostre potencial seria molt difícil establir una projecció i un assentament industrial a Tarragona. Per tant, tots hauríem de treballar amb objectius comuns. Per tant, l’afectació és en positiu. Tenir centres industrials i empresarials propers ens fa més forts.

Valls pot competir davant aquestes ciutats mostrant i potenciant els seus actius, com ara l’automoció, l’alimentació, el paper, la logística etc.
Logo Empresa al dia Edita: Comunicación Externa S.L. - info@empresaaldia.org
Fotografia: Xavi Jurio - Arxiu ED
Aviso Legal  Política de Privacidad  Política de Cookies