Tarragona Empresarial al Twitter 26/04/2019 subscripció gratuïtaSubscripció contactar

    

Inici » Cinc Preguntes


Josep Saltó, President de l’Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona
'Volem que Tarragona sigui una porta del Mediterrani que ens apropi al món'

ED
24/11/2011

1.Quines són les funcions i objectius d’Apportt?

APPORTT és una agrupació d'interès econòmic, sense ànim de lucre, constituïda el Juliol de 1992, que aglutina a tots els sectors econòmics provincials relacionats amb l'activitat marítima.

El seu objectiu principal és la gestió i promoció dels interessos comuns a les empreses del Port de Tarragona, coordinant la prestació de serveis per auxiliar, facilitar, desenvolupar i millorar els resultats de les activitats empresarials dels seus socis.

2.Quins objectius es va marcar per al 2011 i quin es el seu grau d’acompliment?

APPORTT, des de fa més de quinze anys, canalitza totes les inquietuds existents, tant les de caràcter públic com privat al voltant de la projecció i promoció del Port de Tarragona. Des de la seva creació, es pot constatar que l’entitat està plenament consolidada i aconsegueix cohesionar i canalitzar la iniciativa privada amb les administracions públiques, amb un objectiu comú: el Port de Tarragona.

L’Agrupació està reconeguda en tots els àmbits com una gran col·laboradora i difusora del Port de Tarragona, amb l’important suport de més de 160 socis que integren actualment APPORTT.

L’Agrupació ha organitzat, amb gran èxit, diferents esdeveniments de renom internacional que han permès centrar l’atenció mundial del sector logístic i portuari.
Hem organitzat missions empresarials amb l’objectiu de consolidar la posició líder del Port de Tarragona en les diferents àrees geogràfiques del món i facilitar contactes empresarials entre els nostres socis i operadors de tot el món.

APPORTT sempre ha estat referència en comerç internacional per a tots els nostres agrupats, participant en diferents esdeveniments internacionals (fires, congressos, seminaris…), organitzant presentacions i jornades tècniques específiques, realitzant estudis de mercat i editant material gràfic per tal de donar suport a la nostra activitat promocional: estadístiques de tràfic, informació de línies regulars, memòries anuals de gestió i la revista trimestral alPORT.

Entre d’altres actuacions, en aquest exercici APPORTT ha presentat el Port de Tarragona i la seva comunitat portuària a diferents col·lectius nacionals i internacionals. Actuacions que, sens dubte, situen el Port de Tarragona com a centre integrat de transport i plataforma logística de primer ordre per al comerç internacional.

Cal destacar també la participació d’APPORTT com a expositor, entre d’altres, al Saló Internacional de la Logística-SIL 2011 de Barcelona.

Un any més continuem treballant en interès dels nostres associats, promocionant amb deler i entusiasme el port de Tarragona i a les més de 130 empreses i institucions que ens mostren la seva confiança.

3.Quina valoració fa dels resultats del primer semestre de l’any?

Sense cap mena de dubte el Port de Tarragona es troba en un excel·lent moment tan pel que fa a infraestructures, com en oferta de serveis. Una bona prova és la gran quantitat d’operadors que estan instaurant línies regulars amb escala al Port de Tarragona i per altra a l’elevat compromís dels nostres usuaris. Evidentment tot això no hagués estat possible si la iniciativa privada i la pública no haguessin apostat fort per consolidar el port de Tarragona com la gran plataforma intermodal del sud d’Europa.
Amb aquest escenari, APPORTT és el responsable de promocionar el Port de Tarragona en tot el món.

Actualment, les línies regulars que té establertes el Port estan consolidant tràfics, i espero que en breu puguin augmentar la freqüència i la capacitat com a signe inequívoc de que els operadors marítims i transportistes de plataformes confien en aquest tipus de transport molt més eficaç i amb capacitat per créixer sense grans problemes estructurals.

4.Com preveu que tancaran l’exercici?

De cara a finals d’any el nostre principal objectiu és la promoció del Port de Tarragona en les comunitats autònomes del nostre hinterland ja que estem plenament convençuts que el Port de Tarragona és el seu port i pot donar servei a les exportacions des de aquestes comunitats a tot el món gràcies als serveis transoceànics de contenidors a més de 90 països.

APPORTT realitzarà una intensa sèrie d’accions comercials conjuntament amb organitzacions locals, amb la finalitat de posicionar el port de Tarragona com la millor alternativa en el transport de les exportacions i importacions de mercaderies.

En un altre ordre, APPORTT centrarà part del seu pla d’actuació comercial d’aquests últims mesos de 2011 en potenciar i consolidar els nous serveis de contenidors. L’Agrupació té previst continuar la seva agenda de visites a les empreses importadores i exportadores de la província, així com l’organització de presentacions del Port de Tarragona a col·lectius empresarials nacionals i internacionals.
En un altre ordre, és evident que el nostre port en els últims anys s’ha especialitzat en el tràfic de sòlids a lloure. Aquesta especialització ens ha fet més competitius, ja que hem tingut un conjunt de condicions que ens ha permès consolidar aquesta activitat, com la profunditat de molls, que ha permès l’atrac de grans vaixells o una eficient carrega i descarrega, per posar un parell d’exemples. Per tant, aquestes mercaderies sembla que tindran un bon futur en el port de Tarragona.

5. Com veu el futur doncs?

Podem dir que el nostre futur és esperançador, estem convençuts que els nous temps ofereixen oportunitats i, per tant, de nosaltres depèn saber aprofitar-les. Som conscients que per tirar-les endavant es necessiten complicitats, però també estem segurs que tots els agents econòmics i socials volem un port més competitiu, volem que Tarragona sigui una porta del Mediterrani que ens apropi al món.

Continuem treballant en interès dels nostres associats, promocionant amb dedicació i entusiasme el Port de Tarragona i les empreses i institucions que ens mostren la seva confiança.
Logo Empresa al dia Edita: Comunicación Externa S.L. - info@empresaaldia.org
Fotografia: Xavi Jurio - Arxiu ED
Aviso Legal  Política de Privacidad  Política de Cookies