Tarragona Empresarial al Twitter 26/04/2019 subscripció gratuïtaSubscripció contactar

    

Inici » Cinc Preguntes


Albert Abelló, president de la Cambra de Comerç de Tarragona
‘A dia d’avui aquelles institucions que no siguin útils i veritablement eficaces no tenen raó de ser’

ED
16/11/2012

1. Mentre es concreta com quedarà el nou panorama competencial i d’ajudes que poden rebre les institucions camerals, algunes ja han començat a redefinir la seva tasca: reforçant línies d’actuació o implementant d’altres noves…

Els òrgans de govern de les Cambres estan integrades per emprenedors. Persones acostumades a convertir els reptes en oportunitats i perfectament capacitades per impulsar iniciatives de millora i proactives d’acord amb les necessitats o demandes dels empresaris.

2. Creu que un paper rellevant serà el d’ajudar a les empreses a cercar camins ver l’exportació?

En el cas concret de la Cambra de Tarragona és la nostra pedra angular. Entenem, i sempre hem treballat en aquesta línia, que el futur passa, indefectiblement, per la internacionalització de les empreses. La nostra experiència en aquest camp ens ha portat a ser la Cambra espanyola de referència a l’Àfrica subsahariana. I avui veiem com les empreses que han cregut en la internacionalització estan millor adaptades al canvi i resisteixen més bé la crisi.

3. Com estan reaccionant les empreses davant el fet que la Cambra donarà uns serveis que ara s’hauran de pagar i que fins i tot per tindre accés a alguns de aquestos serveis s’haurà d’abonar una quota prèvia.

L’empresa coneix molt bé les fortaleses de la Cambra de Tarragona i les valora. Perquè sap que l’experiència i la qualitat en el servei de la nostra Corporació li aporta unes clares avantatges competitives.

4. Les cambres en realitat tenen vocació de lobby. En canvi, en aquests moments de crisi , mentre s’aclareix el seu paper, no creu que podem perdre força davant l’empresariat?

Fa 125 anys que la Cambra de Tarragona ajuda a la dinamització de l’economia tot impulsant a les empreses. En aquests anys hem estat decisius pel nostre teixit productiu i això ho hem fet mitjançant la internacionalització, la formació, l’ajut a l’emprenedoria, l’assessorament i, també, com a peça clau dins la societat civil per reclamar de l’administració les actuacions i inversions necessàries. Aquesta capacitat d’influir, prestigi i reconeixement no només són atributs que estan intactes, sinó que en el context actual tenen encara més valor. El que ens cal és no perdre aquesta força i ser capaços de seguir adaptant-nos a una realitat en continu canvi.

5. Sembla que, paradoxalment, les cambres mes petites tenen mes clar el seu futur al estar mes arrelades al seu territori. Albira, en tot cas, la possibilitat d’algunes fusions?

No crec que l’evolució d’una Cambra o altra vingui determinada per la seva dimensió. Crec més en la feina ben feta i en la utilitat. A dia d’avui aquelles institucions que no siguin útils i veritablement eficaces no tenen raó de ser. Les Cambres, i en això treballem a la de Tarragona, volem ser més útils i eficaces que mai. Pel que fa a fusions, les Cambres com qualsevol altra institució, fins i tot l’administració, tenim el deure d’esforçar-nos en ser molt eficients alhora que hem de seguir aportant un valor clar a la competitivitat de les nostres empreses i del territori que ens acull.
Logo Empresa al dia Edita: Comunicación Externa S.L. - info@empresaaldia.org
Fotografia: Xavi Jurio - Arxiu ED
Aviso Legal  Política de Privacidad  Política de Cookies