Tarragona Empresarial al Twitter 26/04/2019 subscripció gratuïtaSubscripció contactar

    

Inici » Cinc Preguntes


César Valdés, President Delegació Tarragona de SECOT
''Sempre és bon moment per crear una empresa''

ED
29/05/2012

Què és Secot i a qui es dirigeix?
Sèniors Españoles para la Cooperación Tècnica (SECOT) és una associació sense ànim de lucre i declarada d'Utilitat Pública que es va constituir el 1989 per la iniciativa del Cercle d'Empresaris, amb l'objectiu de oferir la possibilitat que tots aquells ex professionals i ex directius que així ho desitgin, puguin seguir en actiu realitzant un voluntariat d'assessorament empresarial sense remuneració. Des de la constitució, va comptar amb el suport del Consell Superior de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació i Acció Social Empresarial.

A través de SECOT els Sèniors oferim els nostres coneixements i experiència en gestió empresarial en forma d’assessorament y formació a PIMES, joves emprenedors, ONG, centres de formació Empresarial i països en vies de desenvolupament. Després de 22 anys d'activitat, l'experiència segueix essent el principal valor i és la protagonista de SECOT. Actualment a l’Estat espanyol hi ha 44 delegacions amb uns 1.200 socis

L'activitat voluntària dels Sèniors s’adreça en primera instància al conjunt de la societat, per tal que es conegui l’organització i els serveis que es presten als emprenedors, que es manifesten a través d'assessories tècniques i de gestió i formació per a la creació, consolidació i progrés de petites i mitjanes empreses; per facilitar la inserció de joves en el món empresarial i la realització de projectes de desenvolupament, formació, etc .

Quants empresaris i directius integren la delegació de Tarragona?
Actualment ja hem rebassat els 28. Estem en una època d’efervescència doncs a l’exercici de 2011 es va passar de 20 a 24 membres i es van dur a terme 124 actuacions, que representen gairebé la meitat de les efectuades durant els cinc anys (en total se n’han registrat 260), i en tenim casi trenta en curs.

Quins són els objectius de Secot a la província a mes d’assessorar als nous empresaris?
En aquesta etapa, que es va iniciar coincidint amb el relleu presidencial, ens hem fixat la reorganització de SECOT perquè hem arribat a un numero de socis considerable i hem d’optimitzar tots els recursos humans de que disposem per poder donar resposta eficaç a les necessitats de sempre i als nous reptes que es plantegen, vinculats a la conjuntura de crisi. A part del vicepresident i el responsable d’administració, hi ha un coordinador general d’assessories, un de recursos humans, de formació, de comunicació, de projectes especials, a més d’un responsable d’assegurament de la qualitat i un altre de bases de dades, l’organigrama que ha dissenyat SECOT a Tarragona és operatiu i respon als àmbits de treball que du a terme l’organització així com els nous plantejaments formulats i hem preparat nostra Delegació per funcionar de manera efectiva d’ara fins i quan arribem als 50 socis.

Entre els objectius per a enguany SECOT es planteja millorar la comunicació per tal que el conjunt de la societat i els emprenedors coneguin millor el potencial que ofereix l’organització, i utilitzin els serveis gratuïts que donem, ja que estem convençuts que n’hi avui una necessitat important que no esta coberta. Alhora que captar més sèniors per poder ampliar la gamma d’assessorament i formació. També es planteja desenvolupar l’oficina de les Terres de l’Ebre i crear una oficina a la ciutat de Tarragona, i en funció de la demanda crear alguna altra oficina a la província.

És un bon moment per crear una empresa?
En moments de crisi com aquest és justament quan més necessitat d’idees i projectes n’hi a. Ja sigui d’empreses noves, o activitats existents que busquen noves línies de negoci o de mercat o simplement sobreviure als problemes. Sempre és bon moment, a Secot ens arriben consultes tant en el àrea de las TIC com de productes o serveis tradicionals, i justament el que busquem és assessorar-los perquè els projectes siguin sòlids i no fracassen en el curt termini. La transversalitat dels punts de vista dels sèniors, y sobretot la gran experiència professional que acumulen, ajuda a oferir un assessorament des de diversos punts de vista, que complementa la component tècnica que pugi tenir l’emprenedor.

Per a un nou empresari, a més de la il·lusió en un projecte, el més important, encara que no sempre, és trobar el diners…
Precisament per això també hem previst en l’organigrama una secció de “projectes especials”, que busca informació i eines per obrir nous mercats, així com treballar amb les formes tradicionals i investigar en opcions alternatives de finançament. En aquest context s’emmarquen els convenis subscrits amb l’Institut Català de Finances i l’ICO per actuar com promotors financers i la recerca que fem en fonts noves.
Logo Empresa al dia Edita: Comunicación Externa S.L. - info@empresaaldia.org
Fotografia: Xavi Jurio - Arxiu ED
Aviso Legal  Política de Privacidad  Política de Cookies