Tarragona Empresarial al Twitter 26/04/2019 subscripció gratuïtaSubscripció contactar

    

Inici » Cinc Preguntes


Pere Segarra, director de la càtedra Foment de l’Emprenedoria i Creació d’Empreses (URV)
'La focalització del mercat és el principi bàsic per evitar el fracàs'

T.E.
08/09/2016

1.-Quines són les línies d'actuació de la càtedra Foment de l'Emprenedoria i Creació d'Empreses?
La càtedra fa deu anys que existeix, es va crear el 2006. El motiu de creació fou per sensibilitzar l'esperit emprenedor dels estudiants de la universitat.

A partir del 2010, la càtedra va experimentar un gir i s'estengué a tot el territori de la demarcació de Tarragona. Així doncs, comptem amb una actuació a quatre línies bàsiques; es pretén donar oportunitats d'emprenedoria i sensibilitzar a la població de la possibilitat de crear nous projectes. També volem formar futurs emprenedors i acompanyar a aquelles persones que disposin de projectes per tirar endavant i assessorar-los. Per últim, també aprofundim en la recerca sobre temes relacionats amb l'emprenedoria i la seva divulgació.

2.-Som encara un país d’emprenedors o ja no tant?
Catalunya sempre ha estat per sobre d'Espanya pel que fa la taxa d'activitat emprenedora segons el (GEM, global entrepreneurship monitor). Aquest estudi ens dóna el percentatge de gent amb projectes d'emprenedoria a tots els països.

Curiosament, els països amb la taxa més alta són països subdesenvolupats i emergents. Això s'explica perquè tenen menys recursos, i la població s'ha d'espavilar més. En els desenvolupats la gent gaudeix d'un estat del benestar important i hi ha menys necessitat de crear nous projectes. Estats Units és l'excepció, ja que tot i ser un país desenvolupat, té una taxa per sobre la mitjana europea, degut a l'esperit aventurer dels americans.

Espanya, en aquests moments compta amb un 5% de població amb projectes d'emprenedoria. Catalunya, un 7%, quasi en la mitjana europea.

3.-És Catalunya un bon lloc per potenciar l'esperit emprenedor?
Catalunya té coses molt bones, com ara un mercat important amb moltes oportunitats per la gent. Gaudeix d'una sèrie d'empreses que contribueixen al mercat, centres formació potents, universitats i escoles de negoci molt ben preparades. A més, l'administració s'ha preocupat de crear vivers, incubadores i programes de foment d'emprenedoria.

Catalunya és un bon lloc per emprendre. Tot i així, hi ha mançanes importants com ara un problema d'infraestructures i energia important.


4.-Quins són els factors habituals que porten al fracàs a l’hora d’emprendre?
El principal és que la gent quan té una idea se la mira des del prisma personal, pensa en allò que a ell li agradaria. En canvi, no pensa en allò que el mercat necessita.

Partim d'idees que no són prou reeixides perquè no s'han tingut en compte si allò interessava a algun consumidor o no. Si hi ha un mercat, els recursos es poden trobar, si el teu producte encaixa al mercat, pots necessitar diners però els trobaràs segur. Si el producte no té un recolzament per part del mercat, et costarà trobar diners.

Per tant, la focalització del mercat és el principi bàsic per evitar el fracàs.

5.-Quines característiques ha de tenir un model d'empresa per assegurar l'èxit?
No hi ha fórmules màgiques per assegurar l'èxit. Però, una empresa és com un tamboret de tres potes, i aquestes han d'estar molt fermes i equilibrades.

S'ha de tenir un bon mercat, clients disposats a comprar i un mercat amb una dimensió suficient per tenir beneficis. També necessitem recursos i diners per funcionar, una adequada ubicació, juntament amb tecnologia i equip innovador són uns bons punts de partida. Per descomptat, les persones són fonamentals, el factor de l'equip humà competent i format. Si aquests factors estan equilibrats, l'empresa té possibilitats de tirar endavant.

Logo Empresa al dia Edita: Comunicación Externa S.L. - info@empresaaldia.org
Fotografia: Xavi Jurio - Arxiu ED
Aviso Legal  Política de Privacidad  Política de Cookies