Tarragona Empresarial al Twitter 26/04/2019 subscripció gratuïtaSubscripció contactar

    

Inici » Cinc Preguntes


Antoni Muntané, Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Falset
'Hem passat de ser un territori empobrit a un territori que genera riquesa'

T.E.
13/07/2016

1.-En quines línies està treballant l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament?
Nosaltres tenim molt clar que el teixit comercial i empresarial d’un territori és més fort en la mesura que l’administració pública possibilita escenaris per al seu desenvolupament. En aquest sentit, i dins de les competències que tenim com a Ajuntament, la nostra actuació passa per recolzar els empresaris de Falset i treballar per satisfer les noves necessitats que se’ls plantegen, estar a oberts a noves inversions que encaixin en el nostre model de desenvolupament, vehicular la implicació del comerç de Falset en iniciatives de diversa índole, potenciar el mercat setmanal, cercar contínuament aquelles accions i millores que beneficiïn l’activitat econòmica i la generació de riquesa per al nostre poble...

Crec que és molt important ressaltar que, amb totes aquestes mesures, no ens proposem únicament ajudar el sector empresarial. Al cap i a la fi, un teixit econòmic fort es tradueix en més i millors serveis per als veïns, entre moltes altres coses.

2.-Quins atractius ofereix Falset per a les noves inversions?
A ningú se li escapa que Falset, i per extensió el Priorat, han fet un gir de 180º en els darrers 15 o 20 anys. Hem passat de ser un territori empobrit i abocat a un futur poc esperançador a un territori que genera riquesa, amb els sectors agroalimentari i turístic empenyent molt fort. Aquest canvi de tendència ha possibilitat l’arribada i la creació d’empreses en aquests sectors, però a la vegada també noves iniciatives empresarials que indirectament hi estan vinculades. Podríem dir que tenim uns pals de paller al voltant dels quals se sustenten molts i variats negocis.

Com deia, hem invertit la tendència, i ara Falset i el Priorat són un destí molt atractiu per a determinades iniciatives empresarials.

No obstant, també és cert que tenim deures per fer. Per exemple, hi ha necessitats en quant a espais on s’hi puguin establir o reubicar noves empreses. En som conscients i hi estem treballant, per exemple, estudiant les possibilitats que pot oferir el polígon industrial de Falset.

3.-De quina manera es fomenta l’ocupació a Falset?
A nivell de polítiques d’ocupació, la nostra capacitat d’actuació és limitada. De fet, aquesta és una tasca que recau en altres administracions. Amb tot, com deia, el que sí podem fer es recolzar les empreses i els comerços de Falset, ajudar a que l’engranatge no pari i sigui cada cop més potent. Una de les externalitats

positives de tot plegat serà la generació d’ocupació. Si una empresa pot créixer, o bé n’arriba una de nova, generarem ocupació directa. Però a la vegada, altres negocis es poden beneficiar d’això, obrint les possibilitats a què hagin de plantejar-se també noves contractacions.

4.-Quines actuacions tenen previstes per al 2016?
Tenim molts fronts oberts. Per centrar-me en un, però, li puc dir que estem treballant en un ambiciós pla de dinamització turística. D’una banda, no podem limitar-nos a resoldre el problemes que es plantegen en el dia a dia. De l’altra, el turisme ha deixat de ser un complement de l’economia local. L’equip de govern tenim una visió de Falset a llarg termini, i en aquesta el turisme n’és un puntal bàsic.

Fins ara la promoció turística ha recaigut bàsicament en el Consell Comarcal del Priorat, i s’ha fet molt bona feina. Però ara cal que des de l’Ajuntament de Falset fem un pas endavant i ens plantegem quines són les oportunitats que ens planteja el turisme a nivell local, quines són les nostre potencialitats i quin és el relat turístic amb el qual ens hem de projectar arreu de Catalunya i al món. El turisme és un sector de present, però sobretot de futur.

5.-Sobre quines bases o sectors s'ha de desenvolupar l'economia de Falset?
Com li deia, el turisme n’és un, com també ho és la indústria agroalimentària vinculada al vi i l’oli. Però al voltant d’aquests és molt important que hi puguin coexistir, en gran part perquè hi tinguin una dependència més o menys directa, molts altres negocis, especialment d’emprenedors i petita i mitjana empresa, que és el model empresarial propi del Priorat.
Logo Empresa al dia Edita: Comunicación Externa S.L. - info@empresaaldia.org
Fotografia: Xavi Jurio - Arxiu ED
Aviso Legal  Política de Privacidad  Política de Cookies