Tarragona Empresarial al Twitter 18/06/2019 subscripció gratuïtaSubscripció contactar

    

Inici » Entrevista


''L’exportació és l’únic camí possible per seguir tirant endavant''
Josep Busquets, director de gestió i fabricació d’Industrias Juan Busquets Crusat SA

F.G.
01/06/2012

Industrias Juan Busquets Crusat SA (Jubus) és una empresa dedicada al sector agroalimentari. El fet de formar part d’un sector primari fa que pateixin menys la crisi?

La situació actual és complicada com a tots els sectors, però el nostre, al tractar amb necessitats primàries, sempre ha de funcionar a nivell econòmic. A nivell estatal, tot i que repeteixo que la cosa està difícil, crec que tant cooperatives com grups de més volum estan començant-se a bellugar i a fer algunes inversions. A nivell europeu, la relació que tenim amb alguns països es força positiva i alguns d’ells treballen de forma més decidida.

Dins del sector, Jubus es dedica a la fabricació de maquinària agrícola. Podria concretar de quin tipus de maquinària es tracta exactament?

Fabriquem maquinària que permet fer tot el procés del producte, des de l’entrada i neteja del gra en un magatzem fins a l’envasat final en camps com el cafè o les llegums. Treballem amb tota la part de fruits secs, sobretot ametlla (amb avellana no), i de cereals. També fem tota la maquinària necessària per portar a terme la classificació i neteja de llegums i del cafè, des del seu rentant fins a l’embassat després de torrar. Els nostres clients són des de particulars fins a grans multinacionals.

Jubus es va fundar a Reus l’any 1924 com una empresa pionera a la demarcació. Des de llavors la seva adaptació i evolució deu haver estat constant…

Amb el pas dels anys hem anat millorant pel que fa referència a la qualitat final de la maquinària i al seu ventall, ja que abans es dissenyaven per una cosa concreta i ara fem instal·lacions senceres per aplicar en diferents mercats. La realitat és que tots els anys intentem fer alguna innovació perquè les màquines tinguin millors acabats i, evidentment, intentes buscar una quota de mercat més àmplia. Ara bé, en els moments de crisi actuals, la situació és més complicada perquè el finançament per part dels bancs s’ha retallat en escreix, fins al punt que has d’acabar fent totes les apostes a nivell d’empresa i això afecta molt la teva tresoreria.
Els bancs i caixes continuen, doncs, tenint l’aixeta del finançament tancada?
La falta de finançament és el principal problema que tenim al nostre país i cada vegada és més complicat. En el nostre cas hem arribat a tirar endarrere importants projectes perquè no s’ha trobat cap suport de finançament del projecte en qüestió.

Amb unes vendes de 10 milions d’euros, i el 80% provinent de l’exportació, els mercats exteriors son l’únic camí possible per seguir tirant endavant?

És l’única sortida possible per poder tirar endavant una empresa i poder seguir treballant. El problema és el que comentava abans, el finançament, perquè és des d’on sorgeixen tots els problemes. Les empreses estan fent els deures sortint a l’estranger i gastant-se molts diners per obtenir uns resultats que, quan arriben, no hi ha manera de poder materialitzar-los per falta de finançament. S’hauria de potenciar l’ajut que les empreses podem tindre tant a nivell de banca com d’administracions de l’Estat, perquè en altres llocs del món ens trobem que la nostra competència té les necessitats d’aval per afrontar projectes cobertes per l’Estat. Nosaltres som els únics que hem d’encarar –ho amb avals personals i en la resta de països això no passa. Arriba un moment que no som competitius perquè no tenim manera de fer noves inversions.

A quins països exporten?

Estem presents a molts països d’Europa (França, Itàlia, Portugal, Rumania…), Rússia, Egipte, Turquia.. També tenim una delegació a Austràlia on hem venut algunes instal·lacions. Tota aquesta política d’acció per exportar fora de casa nostra és el que ens ha mantingut endavant, però estic segur que la situació que tindríem actualment seria molt més bona si haguéssim pogut fer el mateix a nivell estatal.

Com analitza les mesures que està aplicant el Govern de l’Estat com ara la reforma laboral?

No puc afirmar si totes les mesures que està aplicant, al final, acabaran sent positives o negatives, però el que és evident és que s’havien de fer reformes de tot tipus. Penso, fins i tot, que davant el delicat moment actual seran insuficients. Hi hauria d’haver més flexibilitats per totes les parts, tant des de l’empresa com dels bancs i des del mateix Estat perquè tots junts poguéssim empènyer cap a una mateixa direcció. Una reforma laboral pot tenir tantes parts positives per l’empresa como pels seus treballadors, perquè si es fa, el negoci s’enforteix i la plantilla estarà molt millor.

Quins canvis han hagut d’implantar dins de l’empresa com a conseqüència de la complicada situació econòmica actual?

Un clar exemple és que abans era possible comptar amb una plantilla més àmplia per treballar temporalment durant més temps. També podies treballar per estucatge per fer una previsió de la nova campanya, ara això no es pot fer. En el nostre cas tenim la campanya d’abril a octubre i, durant aquests mesos, treballes per la campanya principalment del cereal, mentre que la resta de mesos has d’anar seguint amb els diferents projectes que pots tenir amb el cafè. Ens hem hagut d’adaptar a una nova forma de treballar, i el que abans es feia en dos mesos ara ho fem amb tres.

En quin moment creu que es troba el teixit industrial a la demarcació?

El sector industrial ha quedat força afectat en comparació al sector serveis o al de la distribució o comercialització. Aquest últim, per exemple, ha vist reduïda les possibilitats de venda per la crisi, però si un producte té sortida es pot vendre a qui sigui. Per contra després hi ha el sector industrial, en el qual tens un producte que fas des de zero ja que compres la matèria prima, prepares el material… o sigui, intervens en tot el procés i, això, cada vegada és més complicat. Per tot això el sector industrial és el que més acaba depenen de la banca.

Quines solucions proposa perquè es pugui redreçar aquesta situació?

Una de les coses que podria ser factible seria que es treballés per sectors, que al polígon Agro Reus, per exemple, hi confluïssin empreses que treballen el mateix producte. S’haurien de crear un tipus de polígons industrials més especialitzats que permetessin a tots els empresaris anar cap a la mateixa direcció, crear uns complexes que poguessin cobrir les necessitats de totes les empreses. En aquest sentit, a Reus es va intentar tirar endavant el Tecnoparc, que ha estat una gran aposta, que des del meu punt de vista hauria d’intentar-se desenvolupar sense allunyar-se.

La innovació és un requeriment constant a Jubus?

Nosaltres procurem tots els anys portar a terme algun projecte d’innovació. Innovar dins de la pròpia maquinària, ja que apostem per trobar nous productes i mercats. En aquests moments tenim un projecte amb una enginyeria de Reus, que se centra en un sistema de depuració d’aigües totalment novedós i que, tot i estar fora del nostre sector, ens hi vam engrescar. La veritat és que està tenint uns resultats molt beneficiosos. Això es també perquè ens hem vist obligats a tenir que aplicar una diversificació del negoci. Inicialment, l’empresa només fabricava maquinària per l’ametlla, després per cereals, llegums i el cafè tant en la seva preparació com en el seu embassat.Industrias Juan Busquets Crusat SA (Jubus) va ser fundada l’any 1924 i fou pionera en la fabricació i el disseny de maquinària per fruits secs. Posteriorment, l’empresa s’ha anat adaptant a l’evolució del mercats, s’introdueix als sectors de la maquinària per a cereals i llegums, especialment la neteja, selecció i calibrat. Conjugant experiència, tecnologia i prestigui Jubus és, en aquests moments, líder de fa dècades en el mercat nacional. Per la seva qualitat i servei tècnic, d’on ha realitzat complexes i importants instal·lacions. En aquests moments disposa de 10.000 metres quadrats dedicats a investigar, dissenyar, provar i fabricar maquinària i accessoris combinant artesania i tecnologia punta en tots els procesos de producció. Amb 60 empleats, Industrias Juan Busquets Crusat SA està dirigida en aquests moments per Josep i Jordi Busquets, la tercera generació

Perfil

Edat: 45 anys
Professió: Enginyer Tècnic
Trets principals del meu caràcter: Optimista, entusiasta, alegre i proper.
Aficions: Astronomia i l’esport.

Logo Empresa al dia Edita: Comunicación Externa S.L. - info@empresaaldia.org
Fotografia: Xavi Jurio - Arxiu ED
Aviso Legal  Política de Privacidad  Política de Cookies