Tarragona Empresarial al Twitter 18/06/2019 subscripció gratuïtaSubscripció contactar

    

Inici » Entrevista


'El sector químic ha estat poc exposat a la crisi'
Xavier Cámara, professor d'Economia Financera a la URV

JORDI PASCUAL
05/05/2016

La seva tesi doctoral "Efecte de la crisi en l'estructura de capital i predicció del fracàs empresarial del sector químic espanyol" es planteja com la crisi podria haver afectat a l'estructura de capital de les empreses. La irrupció de la crisi financera es va iniciar a Estats Units l'any 2007 i posteriorment es va estendre a Europa i la resta del món. Cámara, arriba a la conclusió que el sector químic ha estat poc exposat a la crisi i el seu creixement està molt per sobre del nivell mitjà dels altres sectors.

 Què el va portar a realitzar la tesi sobre aquest tema?

Treballo de professor a la Universitat Rovira i Virgili, a més, des de fa un temps estic vinculat a l'àrea d'economia financera. Per aquest motiu vaig decidir fer la tesi sobre el finançament de les empreses i l'estructura del seu capital.

Avui dia, pots analitzar l'estructura de capital de moltes maneres. Per exemple, l'estudi es pot basar sobre un nivell global, o per contra, centrar-lo en un sector concret; aquesta és l'opció que vaig escollir. Volíem que el sector fos important en l'àrea d'influència de la Universitat. Si observem el nostre entorn, arribem a la conclusió el sector químic juga un paper fonamental i la presència de Chemed (clúster químic del Mediterrani) n'és una evidència.

Un cop començada la investigació i intentant analitzar la influència de la crisi en l'estructura de capital de les empreses, en vam adonar que la tècnica usada ens servia per predir quines empreses acabarien fent fallida. Per aquesta raó, l'àmbit d'estudi va ser ampliat.

 Quins objectius es plantejava al iniciar la seva tesi?

Bàsicament, pretenia analitzar si la crisi financera havia afectat la forma de finançament de les empreses. Tanmateix, vam apostar per extreure resultats a través d'una metodologia innovadora, les xares neuronals. Finalment, hem pogut comprovar que realment hi ha hagut una incidència clara.

Abans de la crisi econòmica, el finançament bancari era senzill i independent al risc (el banc havia relaxat els controls de risc). En canvi, en els anys posteriors a la crisi, la variable de risc esdevé la més important de totes.

Per altra banda, la predicció de fracàs ha arribat a uns nivells d'encert del 90% a través de xarxes neuronals. Aquests nivells s'han aconseguit gràcies a la xarxa, que classifica les empreses entre fallides i no fallides.

 Quines dificultats han sorgit pel camí?

Com en tota recerca en aquest país, els problemes sorgeixen a l'hora d'accedir a les bases de dades. A la facultat tenim una bona base, però moltes empreses petites no proporcionen tota la informació que necessitem. Per això hem hagut de treballar amb poques empreses, la majoria eren pimes.

A Espanya hi trobem unes 3.000 empreses pimes, i nosaltres hem treballat sobre unes 180 empreses.
 Quins canvis d'estructura de capital hi ha hagut després de la crisi?

El sector químic ha estat poc exposat a la crisi. L'any 2011 la xifra de negoci ja era superior a la que hi havia abans de la crisi, a més té unes taxes de creixement del 4,5% pel 2030. El creixement està molt per sobre del nivell mitjà dels altres sectors. Tot i això, la rendibilitat de les empreses és inferior que abans de la crisi, i evidentment, ha disminuït el nivell d'endeutament que mostren les empreses. S'explica per les dificultats d'accedir al crèdit bancari, sobretot perquè són pimes i no grans empreses.

 Què és la Pecking Order Theory? Quin ús li ha donat a la seva tesi?

És una teoria a escala mundial sobre l'estructura de capital i s'adapta a les pimes. Les empreses, quan es financen, tracten de jerarquitzar les diferents opcions de finançament. En primer lloc, opten pel finançament intern (provinent dels ingressos). En segon lloc, els préstecs bancaris i per últim, busquen nous socis fent ampliacions de capital. A nivell global, hi ha un alt nivell d'empreses que compleixen aquesta teoria.


 'En els anys posteriors a la crisi, la variable de risc esdevé la més important de totes' Per realitzar la tesi, ha fet servir mapes autorganitzats de Kohonen (SOM). En què consisteixen?

És la xarxa neuronal que hem utilitzat i serveix per classificar els patrons que hem incorporat. A la xarxa li donem informació d'empreses i ella, de manera automàtica, genera uns percentatges a partir d'algoritmes, aprèn sobre la pròpia experiència dels mapes, i a partir d'aquí classifica les empreses.

 Què el va portar a analitzar el fracàs empresarial?

-Ens queda pendent. La xarxa classifica entre empreses fallides i no fallides. Encara no hem analitzat els factors, però tenim previst fer-ho. En el futur, buscarem les causes i la manera de prevenir el fracàs empresarial.

 Quines conclusions ha extret del treball?

La crisi ha afectat l'estructura de capital de manera indubtable. A més, el sector químic dins el teixit industrial espanyol és molt fort. A Catalunya hi ha concentració i porta estabilitat laboral, més que la mitjana del sector industrial.Xavier Càmara treballa com investigador i cercador al departament de Gestió d'Empreses la Universitat Rovira i Virgili. A més, imparteix classes de finances a la mateixa universitat des de l'any 1997. També imparteix classes de finances al Màster de Direcció Estratègica d'Empreses i el Màster en Finances i Gestió Bancària (URV). La seva tesi resulta innovadora i fiable gràcies a l'ús mapes autorganitzats de Kohonen.

PERFIL
Edat: 42 anys
Professió: Professor d'Economia Financera a la URV
Aficions: Noves tecnologies, la lectura, la natura, senderisme i la gastronomia
Trets principals del seu caràcter: Optimista i amable

Logo Empresa al dia Edita: Comunicación Externa S.L. - info@empresaaldia.org
Fotografia: Xavi Jurio - Arxiu ED
Aviso Legal  Política de Privacidad  Política de Cookies